Családfalu

Egy település története az ott élő családok múltja

A CSALÁDFALU program megtervezését az a cél vezérelte, hogy az anyakönyvi forrásokat digitalizálva, majd szakértő által értelmezve a benne található információkat egy kereshető, szűrhető, bármilyen szempont szerint rendezhető adatbázisba rendezzük, és az informatika lehetőségeit kihasználva mindenki számára könnyen elérhető és kezelhető formában közkinccsé tegyük.

A megoldást egy olyan internetes portál megalkotása jelentette, amely mögött egy komplex adatbázis működik. Az adatbázis tartalmazza az anyakönyvi bejegyzések minden adatát, de magukat a digitalizált anyakonyvi oldalakat is.

Az internetes portál felületén egyszerű keresési lehetőséget kínálunk a felhasználók számára, ahol néhány másodperc alatt kilistázhatóak a keresési feltételeknek megfelelő anyakönyvi bejegyzések, s rajtuk keresztül a hozzájuk tartozó digitalizált anyakönyvi oldalak is.

A program különlegességét az adja, hogy szakértőink nem csak adattáblákba rendezték az így feldolgozott adatokat, hanem a családfakutatásban bevett módszertan segítségével az egyes személyeket azonosították, a rájuk vonatkozó adatokat összekapcsolták, majd pedig az így létrehozott "személyi kartonokat" az anyakönyvi adatok alapján egymással is összekötötték felmenők és leszármazottak szerint. Mivel a feldolgozott időszakok sok esetben olyan történelmi korokat ölelnek fel, mikor a települések közötti elvándorlás nem volt jelentős, így a megszülető adatok sokszor az adott településen élő családok teljes történetét megmutatják.

Ismertető